Tłumacze języka niemieckiego i angielskiego

Do naszej parafii w ostatnim tygodniu lipca przyjedzie młodzież głównie z Niemiec i Austrii. W związku z tym, Parafialny Komitet Organizacyjny ŚDM pragnie zaprosić osoby posługujące się biegle językiem niemieckim oraz angielskim do pomocy przy organizacji ŚDM.

Pomoc tłumaczy będzie niezbędna w dniach 25 do 31 lipca podczas trwania ŚDM i pobytu pielgrzymów w naszej parafii. Głównym zadaniem tłumaczy będzie pomoc przy porozumieniu się w poszczególnych obszarach zadań:

  • Tłumaczenie katechez (w dniach środa, czwartek oraz piątek 27-29 lipca);
  • Pomoc w punkcie informacyjnym;
  • Pomoc w punkcie medycznym;
  • Pomoc przy kwaterowaniu pielgrzymów;
  • Pomoc przy wydawaniu pakietów pielgrzyma ( 25 oraz 26 lipca);
  • Pomoc przy wydawaniu posiłków i kierowaniu grup na obiady i kolacje;

Dla osób, które zgłoszą chęć pomocy odbędzie się szkolenie, przydział do poszczególnych punktów oraz podział na dyżury.

Zgłoszenia prosimy kierować do końca czerwca na adres e-mail: sdmdobczyce@gmail.com lub telefonicznie do Przewodniczącej Parafialnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM (tel. 792021718).