Dzieje parafii

Dzieje parafii

Na dobczyckiej ziemi przebywali wybitni ludzie. Miasto gościło między innymi św. Królową Jadwigę oraz św. Królewicza Kazimierza Jagiellończyka. Również wiele razy do parafii przybywał ówczesny metropolita krakowski Ks. kard. Karol Wojtyła, późniejszy papież św. Jan Paweł II.

W 1340 roku parafia skupiała niemal 1350 wiernych na powierzchni 109 km2, co czyniło ją jedną z większych w okolicy pod względem wielkości obszaru i ludności .

W roku 1446 krakowski biskup Zbigniew Oleśnicki przeniósł stolicę dekanatu ze Szczyrzyca do Dobczyc. W Dobczycach funkcjonowała szkoła parafialna, której absolwenci studiowali na Akademii Krakowskiej.

W roku 1596 po wizytacji biskupiej została podjęta decyzja o budowie nowego kościoła, natomiast wcześniej Jan Długosz w swoich dziełach wspomina o istnieniu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. W tym czasie na terenie parafii istniały także 2 kaplice. Z biegiem lat pogorszył się stan świątyni, zniesiono dekanat dobczycki, a sama parafia znalazła się w diecezji tarnowskiej, po czym znowu powróciła do diecezji krakowskiej.

W roku 1828 ogłoszona została decyzja o budowie nowej świątyni na miejscu starej, a ówczesny administrator parafii ks. Jan Kundt dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod nową budowlę.

Wiek XIX to czas rozbudowy miasta, która dokonała się w znacznej odległości od „starego miasta”, gdzie wybudowany został kościół. Nabożeństwa w ciągu tygodnia obywały się w kaplicy w „nowym mieście”, natomiast w „starym” tylko w niedziele i święta. Wzniesiono więc najpierw murowaną kaplicę na miejsce drewnianej a w 1947 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła. Pracę nadzorował ks. proboszcz Franciszek Kwiecień i już w 1949 roku parafianie mogli się cieszyć nową świątynią pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Grób budowniczego świątyni znajduje się tuż za prezbiterium kościoła. Następcą ks. Kwiecienia został ks. Tadeusz Giżycki, który skupił się na działalności duszpasterskiej, doprowadził też do budowy nowej plebanii.

W 1984 r. proboszczem został ks. Michał Mikołajczyk. W czasie jego 27 lat urzędowania odnowiony został kościół pw. św. Jana Chrzciciela w „starym mieście” oraz udoskonalono nową świątynię, m. in. namalowano polichromię.

Od 2011 roku proboszczem został ks. Kazimierz Turakiewicz. W tym samym roku w kościele wymieniono systemy alarmowe i zabezpieczenia oraz przeprowadzono remont plebanii m.in. ogrzewanie.

Na początku 2012 r. zapoczątkowano w kościele wieczystą Adorację Najświętszego Sakramentu. Codziennie w godz. 730-1800 w kaplicy MB Fatimskiej zabezpieczonej wcześniej kratą wystawiany jest Najświętszy Sakrament. Kościół jest otwarty przez cały dzień i wierni chętnie wstępują na modlitwę.

W lipcu 2012 roku odbyła się uroczystość Nawiedzenia kopii wizerunku Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Faustyny i  św. Jana Pawła II z udziałem całej parafii.

W 2012 roku w ogrodzie różańcowym przeprowadzono prace niwelacyjne i wykonano kamienny chodnik procesyjny, dzięki czemu miejsce stało się dostępne na nabożeństwa fatimskie, różańcowe i drogi krzyżowe przez cały rok.

2-4.06.2013 r. po 12-stu latach miała miejsce wizytacja kanoniczna Ks. bp Grzegorza Rysia połączona z obchodami jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Ks. kan. Michała Mikołajczyka i Ks. prał. Józefa Nędzy - rodaka.

W 2013 r. w kościele MB Wspomożenia Wiernych przeprowadzono gruntowny remont: odrestaurowano freski, przemalowano jednolite kolory sufitu i ścian. Zainstalowano nowe ogrzewanie podłogowe i wymieniono posadzkę z dotychczasowego lastryka na granitową.

Konsekracja kościoła

Kościół p.w. M.B. Wspomożenia Wiernych wybudowany w latach 1947-49 został poświęcony dopiero 27 października 2013 r. przez metropolitę krakowskiego Ks. kard. Stanisława Dziwisza. W uroczystości, wzięli udział m.in. duszpasterze, którzy w naszej parafii pracowali, księża rodacy, władze miasta i mieszkańcy Dobczyc.

W 2014 r. wykonano nowe, dębowe ławki w kościele.

W 2015 r. w wieży kościoła  wybudowano schody prowadzące z poziomu chóru na sklepienie. Ocieplono cały strop kościoła i ścianę, dzielącą chór od wieży.

We wrześniu 2016 roku do naszej parafii zostały sprowadzone 38-głosowe organy piszczałkowe, pochodzące z kościoła Św. Pawła z Aachen. Zastąpiły one dotychczasowy 8-głosowy instrument.

W tym roku kościół wzbogacił się o 5 nowych witraży w kolistych oknach nad nawą główną, w oknach zamontowano systemy uchylne zdalnie sterowane.

W  2017 r. wykonano następne 5 witraży "poczet świętych" (od lewej: Św. Faustyna, Św. Andrzej Bobola, Św. Br. Albert, Św. o.Pio, Św. Paweł, Św. Piotr, Św. Jan Paweł II, Św. Rafał Kalinowski, Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, Bł. Matka Teresa z Kalkuty).

W wieży kościoła zawieszono na specjalnej konstrukcji 350 kg dzwon, który jest używany w czasie pogrzebów. Wykonano nowe schody granitowe do kancelarii.

W 2018 r. nastąpiła renowacja stacji Drogi Krzyżowej w ogrodzie między kościołem a plebanią. Wykonano także brakującą XIV stację.

We wrześniu  2018 r. wprowadzono stały dyżur księży w konfesjonale. Od poniedziałku do piątku w godzinach 900–1030 wierni mają możliwość przystąpienia do Sakramentu Pojednania w ciszy i skupieniu.