Grupy w naszej Parafii

Służba liturgiczna:

Chętni mogą dołączyć także do służby liturgicznej, która asystuje kapłanowi podczas odprawiania nabożeństw. Na Mszy świętej młodsi przyjmują zazwyczaj funkcję ministrantów ołtarza, a starsi pełnią funkcję lektorów podczas liturgii słowa. Za służbę liturgiczną odpowiada ks. Tomasz

 

Schola:

Kontakt z Ks. Bogdanem lub z Paniami Katechetkami

 

Żywe Róże Różańcowe:

Grupa dla odmawiających różaniec. Kontakt z ks. Bogdanem

 

Oaza rodzin:

Grupą opiekuje się Ks. Proboszcz, spotkania raz w miesiącu.

 

Rada parafialna:

Zajmuje się Ks. Proboszcz.