Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronka do Bożego Miłosierdzia ma niezwykłą moc, gdyż sam Chrystus podyktował ją św. Siostrze Faustynie. Przez jej odmawianie Pan Jezus chętny jest dać każdemu, to o co prosi, o ile będzie to zgodne z Jego Wolą.


Z koronką wiążą się także obietnice związane z godziną śmierci. Chrystus zapewnia, że dla duszy która odmawia tę koronkę i zwraca się z ufnością do Bożego Miłosierdzia nie stanie przed swoim Ojcem jako Sędzia Sprawiedliwy, lecz jako Zbawiciel Miłosierny. Z przesłania Jezusa jasno także wynika sposób na osiągnięcie szczęścia - "Dusza, która zaufa Mojemu miłosierdziu jest najszczęśliwsza, bo ja sam mam o nią staranie" (Dz 1273). "

 


Źródła i odnośniki:
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dzienniczek Siostry Faustyny Kowalskiej, dostęp (2013-12-14)
ADONAI.PL Portal katolicki, Obietnice związane z odmawianiem Koronki, dostęp (2013-12-14)  (na tym portalu zawarta jest również informacja, jak odmawiać koronkę)