Różaniec

Różaniec łączy w sobie odmawianie modlitwy oraz medytację na temat tajemnic. Każda tajemnica koncentruje się na wydarzeniach z życia Pana Jezusa oraz Jego Matki, Maryi. Różaniec jest modlitwą chrystologiczną i stanowi swego rodzaju wspominanie Pana Jezusa razem z Jego Matką.

Warto zauważyć, że w centrum Zdrowaś Maryjo jest imię Jezus [4].

Tajemnice dzielą się na 4 grupy, które odmawiane są w następujących dniach [1]:

Tajemnice Radosne – Poniedziałek i Sobota

Tajemnice Bolesne – Wtorek i Piątek

Tajemnice Chwalebne – Środa i Niedziela

Tajemnice Światła – Czwartek

Matka Boża szczególnie zachęca do odmawiania tej modlitwy podczas objawień maryjnych w Fatimie. Różaniec jest modlitwą pokoju [3].


Jak odmawiać różaniec [1]?

 1. Wybieramy, którą część Różańca chcemy odmówić, pamiętając o dniu tygodnia.
 2. Należy się przeżegnać, wykonując znak krzyża.
 3. Na początku:
  • Na krzyżyku odmawiamy: Wierzę w Boga (skład apostolski)
  • Na paciorku większym: Ojcze nasz
  • Na kolejnych trzech paciorkach: Zdrowaś Maryjo
  • Przed dużym paciorkiem: Chwała Ojcu
 4. Możemy rozpocząć odmawianie kolejnych dziesiątek różańca oraz rozważać jego tajemnice.
  Każdą dziesiątkę odmawiamy w następujący sposób:
  • Ojcze nasz na dużym paciorku
  • 10 razy Zdrowaś Maryjo na małych paciorkach
  • Chwała Ojcu przed dużym paciorkiem
 5. Na zakończenie części różańca, po odmówieniu 5 tajemnic odmawiamy
  • Pod Twoją obronę
  • Wykonujemy znak krzyża, przeżegnając się.

Podczas rozważania Tajemnic warto korzystać z Pisma Świętego, modlitewników a także odpowiednich komentarzy, które umożliwią dobrą interpretację Tajemnicy. Wprawdzie Tajemnic jest tylko 20, ale za każdym razem można odkryć coś nowego lub przypomnieć sobie ważne przesłanie w nich zawarte . Owocem różańca może być upodobnienie się do Pana Jezusa lub Matki Bożej [4].

Różaniec może być odmawiany w różnych intencjach, np. za zmarłych lub za grzeszników. Mogą zostać odmawiane pojedyncze dziesiątki, jednak zaleca się odmawiać całą część [6].

Po każdej dziesiątce różańca można dodawać słowa:

"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia." [3]


Źródła i odnośniki ( dostęp z dnia 2013-12-07):
[1]. Strona internetowa Święty Ojciec Pio z Pietrelciny, Różaniec
[2]. ADONAI.PL portal katolicki, Różaniec, Obietnice Matki Bożej
[3]. Strona internetowa Sekretariat Fatimski, Treść objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 r.
[4]. Strona internetowa vatican.va, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae Ojca Świętego Jana Pawła II
[5]. Strona internetowa ultramontes.pl, Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., redagował O. Teodor Jakób Naleśniak
[6]. Strona internetowa ultramontes.pl, Różaniec Najświętszej Panny Maryi, Rozdział 2, O odmawianiu różańca św., O. Ludwik Fanfani OP