Szkaplerz Karmelitański

Czym jest Szkaplerz?

Szkaplerz jest wielkim darem Maryi – Matki Bożej dla Zakonu Karmelitańskiego, a przez Niego dla całego Kościoła [3 – s. 11]. Osoby świeckie przyjmują Szkaplerz sukienny w postaci dwóch kawałków materiału połączonych ze sobą [4].

Historia szkaplerza sięga XIII wieku. W nocy, z 15 na 16 lipca 1251 r, kiedy św. Szymon Stock, gdy ówczesny Generał Zakonu Karmelitów modlił się do Matki Bożej, objawiła mu się Ona z Dzieciątkiem Jezus, mówiąc [1], [2]:

"Przyjmij, Najmilszy Synu, Szkaplerz Twojego Zakonu. Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekelnego. Oto przywilej dla ciebie i dla wszystkich Karmelitów."

Należy tutaj wspomnieć, że Karmelici przeżywali olbrzymie trudności w tamtych czasach. Z powodu najazdu Saracenów część z nich postanowiła wyemigrować z Palestyny do Europy. Po przybyciu zakazywano im m.in budowania kaplic i klasztorów, czy odprawiania mszy świętych. Los Karmelitów zmienił się na lepsze od objawienia Matki Bożej i Zakon w ciągu kilku lat został zatwierdzony. Dlatego szkaplerz jest również pamiątką tamtych wydarzeń i przypomina o pomocy udzielonej przez Maryję, co uratowało Zakon od upadku. [3]

Wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej związane jest z datą tamtego objawienia i przypada na 16 lipca.

Dary szkaplerzne

Z Szkaplerzem związane są następujące dary[2]:

  • zachowanie od ognia piekielnego dla tych, którzy umrą w Szkaplerzu

  • przywilej sobotni (mogą być związane z nim specjalne warunki, aby dostąpić jego spełnienia)

  • opieka Matki Bożej w niebezpieczeństwach duszy i ciała

  • uczestnictwo w dobrach duchowych Zakonu karmelitańskiego

Łask związanych z Szkaplerzem nie należy traktować magicznie. "Jest pewne, że ten, kto chce umrzeć w grzechach i w nieprzyjaźni z Bogiem, nie jest w stanie skorzystać z łask przywiązanych do noszenia Szkaplerza "[1 – s.18]

Przyjęcie Szkaplerza i zobowiązania

Szkaplerz sukienny powinien zostać poświęcony i pobłogosławiony przez kapłana lub diakona Kościoła Katolickiego zgodnie z zatwierdzonym obrzędem. Później można go zastąpić medalikiem szkaplerznym [2].

Noszenie Szkaplerza zobowiązuje nas do pewnych rzeczy. Sercem nabożeństwa szkaplerznego jest naśladowanie Matki Bożej[5]. W broszurce "Królowo Szkaplerza świętego módl się za nami" możemy znaleźć takie zobowiązania[2]:

  • nosić Szkaplerz w dzień i w nocy

  • codziennie odmawiać modlitwę szkaplerzną zaleconą przez kapłana w dniu przyjęcia Szkaplerza

  • naśladować Maryję i szerzyć Jej cześć, stosownie do swoich możliwości

  • czynić uczynki miłosierdzia na wzór Maryi

Jan Paweł II i Szkaplerz

Również św. Jan Paweł II przyjął dar Szkaplerza jako dziecko w Wadowicach i pozostał mu wierny przez całe swoje życie. Tak o nim wspomina [1 – s.5]

"Noście Szkaplerz święty! Ja zawsze go noszę i wiele pożytku otrzymałem przez to nabożeństwo!. Pozostałem mu wierny i stał się on moją siłą, a dzień Matki Bożej Szkaplerznej jest mi niezmiennie drogi".

Karol Wojtyła gorliwie uczestniczył w nabożeństwach nowenny szkaplerznej odbywającymi się przed Uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel, choć czasem trudno było mu się oderwać od kolegów. Papież wspomina, że Matka Boża pomogła mu bardzo wiele w młodości, pomogła rozeznać jego powołanie. Wg niego Maryja, jako dobra Matka troszczy się także o odzienie. Chodzi tutaj o odzienie w sensie duchowym, czyli szatę łaski uświęcającej. Tak mówił do młodzieży w czasie wizytacji parafii Mostacciano poświęconej Dziewicy Karmelu[6]:

"Bądźcie też i wy sami zatroskani o to, aby ta szata duchowa była coraz piękniejsza, aby nie została nigdy splamiona i nie musiała być naprawiana. Także i wy bądźcie zatroskani, współpracujcie z tą dobrą Matką, która dba bardzo o wasze szaty, a szczególnie o tę szatę, którą, jest łaska uświęcająca w duszach Jej dzieci"

Źródła:

[1]. Św. Szymon Stock i Pobożność Szkaplerzna, Biblioteka Formacyjna Rodziny Szkaplerznej, ISBN 978-83-64430-94-7, Poznań : Flos Carmeli

[2].Królowo Szkaplerza świętego módl się za nami, Klasztor Karmelitów Bosych, Czerna 79, 32-065 Krzeszowice, Księgarnia Karmelitana

[3].Dar mojej Matki, O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD, Wydanie II uzupełnione

[4]. Szkaplerz Karmelitański, http://www.szkaplerz.pl/szata/index.php

[5]. Szkaplerz Karmelitański, Obowiązki noszących Szkaplerz, http://www.szkaplerz.pl/szata/index.php?go=szkaplerz_obowiazki

[6] Nabożeństwo szkaplerzne Jana Pawła II, http://karmel.pl/papiez/przekazanie1.php