Grupy w naszej Parafii

Służba liturgiczna:

Chętni mogą dołączyć także do służby liturgicznej, która asystuje kapłanowi podczas odprawiania nabożeństw. Na mszy świętej młodsi przyjmują zazwyczaj funkcję ministrantów ołtarza, a starsi pełnią funkcję lektorów podczas liturgii słowa. Za służbę liturgiczną ołtarza odpowiedzialny jest ... .

 

Schola:

Grupą opiekują się Panie J. Krzysiak i B. Małota, Ks. Bogdan

 

Grupa O. Pio:

Prowadzi Ks. Bogdan.

 

Żywe Róże Różańcowe:

Grupa dla odmawiających różaniec. Prowadzi ... .

 

Oaza rodzin:

Grupą opiekuje się Ks. Proboszcz, spotkania raz w miesiącu.

 

Rada parafialna:

Zajmuje się Ks. Proboszcz.