Kontakt

ADRES:

Rzymskokatolicka Parafia p.w. M.B. Wspomożenia Wiernych
32-410 Dobczyce, ul. Kościelna 1

tel: (12) 271-10-44

e-mail: info@parafiadobczyce.pl

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia p.w Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach, 32-410 Dobczyce ul. Kościelna 1 reprezentowana przez ks. proboszcza Kazimierza Turakiewicza dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.
 
Inspektorem Ochrony Danych w Archidiecezji Krakowskiej jest Jakub Kwaśnik, kom. 794 950 741, email: diod@diecezja.krakow.pl
 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
 
Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
 
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

 

Kancelaria Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Dobczyce tel. 12 271 10 44

Poniedz. – 730 - 8301830 - 1900

Wtorek – 730 - 830

Środa – 730 - 8301830 - 1900

Piątek – 730 - 8301830 - 1900

Sobota – 730 - 830

z wyjątkiem I Piątku i dni świątecznych