Odpusty w Kościele

Co to jest odpust?

"Odpust to darowanie przez Pana Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy." [1].

Uzasadnienie odpustów

Temat odpustów w minionych wiekach był źródłem wielu nieporozumień. Wniosek, że po otrzymaniu przebaczenia grzechów możliwa jest jeszcze kara wynika z ksiąg Starego Testamentu. W Księdze Wyjścia zostało napisane, że Bóg jest «miłosierny i litościwy (...), przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech», «lecz nie pozostawiający go bez ukarania» (Wj 34, 6-7). Również grzech cudzołóstwa popełniony przez Dawida został przebaczony, lecz karą była śmierć dziecka poczętego z tego aktu. Człowiek, mimo że jest już pojednany z Bogiem, nie potrafi całkowicie przyjąć Jego łaskę. Papież Jan Paweł 2 naucza, że „kara doczesna spełnia rolę «lekarstwa» w takiej mierze, w jakiej człowiek czuje się wezwany do głębokiego nawrócenia.”

Możliwość uzyskania odpustu w Kościele związana jest z nauką o skarbcu zasług Chrystusa i Świętych. Podobnie jak grzech jednego człowieka szkodzi innym, tak dobre czyny jednego stają się dobrodziejstwem dla pozostałych. Papież Paweł VI naucza, że „Jest nieskończoną i niewyczerpaną wartością, jaką mają u Boga ekspiacje i zasługi Chrystusa Pana (...) modlitwy i dobre czyny błogosławionej Dziewicy Maryi i wszystkich świętych, którzy wstępując w ślady Chrystusa Pana, dzięki Jego łasce, uświęcili samych siebie i wykonali dzieło zlecone przez Ojca. W ten sposób, sprawując własne zbawienie, przyczynili się także w jedności Mistycznego Ciała do zbawienia swoich braci (...)” .

Wymagania odpustu zupełnego

Szczegółowe informacje znajdują się w [4] lub [1].


Bibliografia

  1. ​Odpusty w Kościele http://brewiarz.katolik.pl/czytelnia/odpusty.php3
  2. Dar Odpustu, Audiencja Generalna 29 Września 1999, Jan Paweł II http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_29091999.html
  3. Nauka o odpustach, Jacek Salij OP http://www.mateusz.pl/ksiazki/js-sd/Js-sd_56.htm
  4. Dar Odpustu, Penitencjaria Apostolska, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/inne/odpusty.html